Organisering


Klubbens navn er Norsk Bavaria Klubb og omtales ofte som Bavariaklubben.

Norsk Bavaria Klubb ble stiftet i 1998. Hensikten med klubben er at Bavaria-eiere kan ha et felles forum til glede og nytte. Klubben skal på denne måten også bidra til å styrke Bavaria som et populært og anerkjent båtmerke i Norge.

Klubben har pr. i dag ca. 500 medlemmer i hele landet. 

Formålet er å ivareta de felles interesser eiere av Bavaria-seilbåter har. Utveksle erfaringer, utvikle et godt sosialt miljø og bidra til utbredelse av Bavaria båter i Norge. Klubben skal stimulere til engasjement hos medlemmene og arbeider særlig med å:

  • etablere samarbeidsavtaler med utvalgte leverandører
  • arrangere medlemsmøter og seiltreff
  • tilrettelegge for utveksling av erfaringer, ideer og anbefalinger mellom medlemmer
  • holde medlemmene orientert gjennom informasjonsskriv, hjemmeside og Facebook
  • å ha nært samarbeide med forhandler og produsent, og fungere som et interesseforbund for Bavaria-eiere.

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk enhet med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet. Klubben ledes av styret, som velges på årsmøtet. 

Klubben organisasjonsnummer i enhetsregisteret: 911 717 492

E-post for medlemshenvendelse: medlem@bavariaklubben.no

 For å ivareta medlemsaktiviteter i regioner med betydelig medlemsgrunnlag, kan det opprettes lokalavdelinger. Lokalavdelingene organiserer seg selv og sine lokale aktiviteter, innenfor godkjent budsjett. Lokalavdelingene er organisert innenfor Norsk Bavaria Klubb.

Det er etablert en lokalavdeling på Vestlandet, Norsk Bavaria Klubb - Hordaland.  Tidligere var det også en lokalavdeling i Stavanger. 

Klubben har for øvrig kontaktpersoner i enkelte områder.

Se for øvrig fanen "Kontakter"

Medlemskontingent

Medlemskap koster kr. 500 pr. år. Dette inkluderer abonnement på Seilmagasinet (papirutgaven). Ønskes ikke bladet er medlemskontingenten kr. 250 pr. år.

Meld deg inn her >>

Vi håper å se deg som medlem ! 


Ved kjøp av ny båt gjennom Bavaria Båt Norge AS vil man automatisk bli medlem av klubben. Bavaria Båt Norge AS og Seilmagasinet dekker da hhv første års kontingent og abonnement. I disse tilfeller vil formålet ved å fylle ut informasjonen være at vi får de nødvendige data på deg.