Medlemstilbud

Et av Bavariaklubbens formål er å etablere gode samarbeidsavtaler med utvalgte leverandører av utstyr, service og tjenester for å oppnå fordelaktig pris og servicekvalitet for våre medlemmer.

Husk å si at du er medlem i Norsk Bavaria Klubb !

For å kunne benyttye deg av disse tilbudene, som vi har fremforhandlet, må du ha betalt medlemskap i  Norsk Bavaria Klubb. Ved e-post eller telefonbestilling vil leverandør kunne kontakte klubben for å få bekreftelse på gyldig medlemskap. 

For tiden har vi følgende avtaler:


Klubben har en avtale med Seilmagasinet som oppsummert innebærer følgende fordeler for medlemmene:

  • abonnement på  Seilmagasinet inngår som en del av medlemskapet i klubben (inkl i kontingent på kr.500,-) Syv numre pr år.
  • tilgang til eventuelle abonnementstilbud
  • nye medlemmer innmeldt via Bavaria Båt AS får første års abonnement gratis

For medlemmer som mottar Seilmagasinet gjennom medlemskap i annen seilforening eller ikke ønsker bladet av annen årsak er kontingenten kr. 250,-.

Meld fra til oss dersom du ikke ønsker Seilmagasinet på  medlem@bavariaklubben.no

Medlemmer som ikke mottar Seilmagasinet, men som ønsker bladet, bes melde dette til samme adresse.

Maritim Forsikring AS
Se artikkel: Trykk her.  Se også vedlegg under.


Se artikkel: Trykk her

Stangnes Marineservice AS
​Se vedlegg under.